Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Po podpisaniu ze mną umowy, kiedy wysyłasz zapytanie za pomocą formularza lub mailem itp, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które muszę przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jesteśmy Ja, czyli: Jabuszko Katarzyna Jabłońska, Zelwerowicza 19/2, 90-147 Łódź.

Jak się ze mną skontaktować?

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to skontaktuj się ze mną na adres: kontakt@jabuszko.com.pl lub na adres pocztowy: Jabuszko Katarzyna Jabłońska, Zelwerowicza 19/2, 90-147 Łódź.

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam je je podałaś/eś:

 • dzwoniąc albo wysyłając e-mail;
 • wypełniając formularz pod zakładką kontakt;
 • wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram);
 • kontaktując się nami za pomocą jednego z portali, z którym współpracujemy (np. www.zankyou.com/pl);
 • spisując z nami umowę na usługę fotograficzną.

Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
 • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzam także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, w celach podanych poniżej:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media;
 • utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
 • obsługę płatności;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzać Twoje dane w celu:

 • publikacji wizerunku w postaci umieszczenia zdjęć mojej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących (www.zankyou.com/pl);
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?

Nie, wystarczy się ze mną nie kontaktować. Niestety wtedy nie mogę się z Tobą skontaktować, by przedstawić ofertę.

W celu realizacji poniższych potrzebuję przetwarzać je w szczególności:

 • w celu odpowiedzi na pytania do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;
 • w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;
 • w celu realizacji sesji ślubnej potrzebuję ponadto adresy domowe miejsc, w których będziecie się przygotowywać.

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji warunków umowy, a co za tym idzie:
 • realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;
 • realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych osobowych u mnie przetwarzanych?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • kiedy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, jeżeli tak to możesz uzyskać informacje w związku z: celem przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, komu przekazuje Twoje dane oraz planowany czas przechowywania danych
 • kiedy w odniesieniu do sprostowania danych zauważysz, że są one niekompletne lub błędne;
 • kiedy w odniesieniu do przetwarzaniach danych zauważysz że Twoje dane są niepoprawne, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający mi sprawdzić ich prawidłowość
 • kiedy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przeze mnie zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • kiedy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u mnie zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka naszej działalności. Nikt nie może oglądać umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuje tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem muszę dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności:

Dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowujemy na serwerach chmurowych firm Google LLC oraz Adobe Inc.

Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, nazwa.pl, sinte technologii IT, ZALAMO S.C., Facebook Inc.

Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzam wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018 tylko i wyłącznie firmom, które podpisały z nami umowę powierzenia zgodną z RODO.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
 • archiwizacyjnych: fotografie do 25 lat od ich powstania;
 • statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone są zabezpieczone protokołem SSL.
Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń w moim biurze oraz kilku urządzeń mobilnych.
Dyski twarde na których przechowuje fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym.
Dostęp do moich komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.
Dokumenty drukowane są trzymane w specjalnej szafce zamykanej na klucz, w pomieszczeniu również zamykanym również na klucz który posiadam tylko ja.

Informacje dotyczące ciasteczek (cookies)?

Moja strona wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych żadnych osobowych. Brak dokonanych przez Ciebie zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich używanie

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są „stałe” pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics do identyfikowania unikalnego użytkownika Serwisu w celu gromadzenia danych statystycznych o użytkownikach Serwisu. Czas wygaśnięcia ciasteczka to 2 lata.
  – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics do identyfikowania unikalnego użytkownika Serwisu w celu gromadzenia danych statystycznych o użytkownikach Serwisu. Czas wygaśnięcia ciasteczka to 2 lata.. Czas wygaśnięcia ciasteczka to 24 godziny.
  – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics do zarządzania ruchem sieciowym po stronie serwisu Google Analytics w celu gromadzenia danych statystycznych o użytkownikach Serwisu. Czas wygaśnięcia ciasteczka to 10 minut.
  Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis w celu pokazywania, bądź ukrywania informacji o wykorzystywaniu plików cookies przez Serwis. Czas wygaśnięcia ciasteczka to pół roku.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymy się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z rosnącą wiedzą i doświadczeniem będę mogła modyfikować moją politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.

A na zakończenie:

Moja strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej strony. Po przejściu na inne, zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności tam obowiązującą.